Medlemskab


Tölta- Bornholms Islandshesteforening

- lokalklub under Dansk Islandshesteforening


Velkommen til Töltas hjemmeside

Her vil du kunne følge lidt med i, hvad der sker i islandshesteverdenen på Bornholm mv.MedlemskabTak for din/jeres interesse for Tölta - Bornholms Islandshesteforening.


Vi er meget glade for den stigende interesse, vi mærker lige nu, og har du lyst til at blive medlem, så gå videre til menupunktet "Indmeldelse", hvor du kan indmelde dig elektronisk.


Vil du hellere sende en mail, kan det også lade sig gøre på nedenstående mailadr. til vores kasserer.


Husk også at overføre kontingentet til vores konto i Sydbank, Rønnereg.nr. 6060 kontonr. 5793532Kontingentet er pt. kr. 200 for voksne og kr. 100 for børn og unge under 18 år.
Med venlig hilsen


Vips Christensen 

kasserer@tolta.dk