Bestyrelsen


Tölta- Bornholms Islandshesteforening

- lokalklub under Dansk Islandshesteforening


Velkommen til Töltas hjemmeside

Her vil du kunne følge lidt med i, hvad der sker i islandshesteverdenen på Bornholm mv.


Formand:


Kurt Jensen


info@tolta.dk


tlf.: 23 28 02 91

Næstformand:


Lene ReithsKasserer:


Vips Christensen


info@tolta.dk

Bestyrelsesmedlem:

Helle Morell

1. Suppleant:

Else F. Poulsen

Bestyrelsesmedlem:

Eva Karlsen

2. Suppleant:

Jane Andersen