Velkommen til Töltas hjemmeside

21. september 2021:

Så har vi igen modtaget en mail fra BRKs skovfoged om, at der i ugerne 38, 39 og 40 vil være militære aktiviteter i Vestermarie Plantage. 

Pas på jer selv og jeres heste.


Vi skal opfordre vore medlemmer til, at de parkerer hensigtsmæssigt på p-pladsen ved banen, når de rider ture fra baneanlægget, så alle kan komme til. Korrekt parkering af vogntoget er, hvis man placerer sig ca. som vist med pilene, så man kan komme både bag- og forom.