Velkommen til Töltas hjemmeside


Tölta- Bornholms Islandshesteforening

- lokalklub under Dansk Islandshesteforening


Velkommen til Töltas hjemmeside

Her vil du kunne følge lidt med i, hvad der sker i islandshesteverdenen på Bornholm mv.


10. februar 2020:

Ved den ordinære generalforsamling var der en enkel udskiftning i bestyrelsen, og vi fik 2 nye suppleanter. Den ny bestyrelse konstituerer sig, når de mødes i næste uge, men I kan allerede nu se, hvem der sidder i den ny bestyrelse HER.


Referatet og formandens beretning er nu lagt op på hjemmesiden.