Velkommen til Töltas hjemmeside


Tölta- Bornholms Islandshesteforening

- lokalklub under Dansk Islandshesteforening


Velkommen til Töltas hjemmeside

Her vil du kunne følge lidt med i, hvad der sker i islandshesteverdenen på Bornholm mv.22. juni 2020:
Et medlem er blevet forhindret i at udnytte sine 2 pladser på undervisningen på søndag, den 28. juni, så hun vil meget gerne sælge sine 2 pladser. Er du interesseret, så skriv hurtigst muligt til toltanyt@gmail.com og få kontaktoplysninger, så I selv kan aftale nærmere.

Som noget nyt, vil det også være muligt at deltage i undervisningen med Anna Stenbeck, selv om du ikke er medlem af Tölta. Dog vil du i så fald skulle betale et gæstekontingent på banen (kr. 25). 

Husk at banen på søndag er lukket for al anden træning i tidsrummet fra kl. 08.00 til ca. kl. 17.30 pga. undervisning.

Vi skal stadig alle passe på os selv og hinanden, og vi skal følge de gældende retningslinjer.

Da det er eneundervisning, burde vi ikke blive flere på banen, end vi kan overholde det nugældende forsamlingsforbud, hvor vi maks. må være 50 prs. samlet ad gangen og med behørig afstand. Det betyder, at tilskuere er velkomne - selvfølgelig med det forbehold, at vi ikke overskrider gældende forsamlingsforbud.

Der vil denne dag IKKE være kaffe/te til rådighed. Det bedes deltagerne selv medbringe.
Vi skal opfordre vore medlemmer til, at de parkerer hensigtsmæssigt på p-pladsen ved banen, når de rider ture fra baneanlægget, så alle kan komme til. Korrekt parkering af vogntoget er, hvis man placerer sig ca. som vist med pilene, så man kan komme både bag- og forom.