Velkommen til Töltas hjemmeside


Tölta- Bornholms Islandshesteforening

- lokalklub under Dansk Islandshesteforening


Velkommen til Töltas hjemmeside

Her vil du kunne følge lidt med i, hvad der sker i islandshesteverdenen på Bornholm mv.18. januar 2020:

Så er der fuldt hus til undervisningen den 15. marts 2020, men du er velkommen til at kontakte Helle for at blive optaget på venteliste.


Næste weekend rides en Lumumbatur fra Tölta-banen. Det foregår den 26. januar 2020, hvor du skal tilmelde dig hos Ea - senest på onsdag. Se mere i Tölta-Nyt, som blev udsendt i december.

Pga. mailproblemer, blev indkaldelsen til generalforsamlingen først udsendt den 13. januar 2020, men stadig rettidigt jf. vore vedtægter. Håber, vi ses den 4. februar 2020 til: 


SMØRREBRØD & GENERALFORSAMLING

Husk at tilmelde dig på info@tolta.dk senest den 27. januar, hvis du vil spise smørrebrød sammen med alle os andre. Drikkevarer er for egen regning.

Og husk, at du skal have betalt kontingent INDEN kl. 19.00, når vi starter på den ordinære generalforsamling. Har du betalt over banken senere end den 29. januar 2020, bedes du medbringe dokumentation for indbetaling.