Undervisning


Tölta- Bornholms Islandshesteforening

- lokalklub under Dansk Islandshesteforening


Velkommen til Töltas hjemmeside

Her vil du kunne følge lidt med i, hvad der sker i islandshesteverdenen på Bornholm mv.


UNDERVISNING mv

Der findes her på øen forskellige muligheder for undervisning på egen islænder.


Christina Lassen, som er B-instruktør, tilbyder lejlighedsvis privatundervisning efter aftale. Kontakt Christina på mobil 60 39 57 05.


Pernille T Christensen, som har mangeårig erfaring som islandshesterytter og -underviser, tilbyder privatundervisning efter forudgående aftale. Er du interesseret, så kontakt Pernille på mobil 42 79 55 50.


Derudover arrangeres der kurser med undervisere ovrefra.


I 2018 havde vi svenske Anna Stenbeck, som er uddannet C-træner, B-instruktør og national sportsdommer under Svensk Islandsheste Forening. Hun kommer foreløbigt igen 4 gange i første halvår 2019.


HUSK: for at deltage i undervisning på Töltas baneanlæg, skal man være medlem af Tölta.