Indmeldelse


INDMELDELSE i Tölta


Tak for din/jeres interesse for Bornholms Islandshesteforening.


I forbindelse med vores medlemsregistrering skal vi bede dig/jer udfylde nedenstående formular - med alle de krævede data. Når felterne er udfyldt, så tryk på SEND. Og husk, du er først medlem, når kontingentet også er indbetalt som anført nedenfor. Der udsendes ikke girokort.


Alle medlemmer får tilsendt en medlemsliste med navn og evt. mailadr. samt tlf.nr., så man evt. kan kontakte hinanden i forbindelse med spontant arrangerede rideture og/eller aftale fællestransport i forbindelse med arrangementer. Kun, hvis du giver din tilladelse, bliver din mailadr. og dit tlf.nr. sat på listen.


Vi skal bruge din/jeres fødselsdato i forbindelse med den medlemsregistrering, som vi er forpligtet til overfor Dansk Islandshesteforening. Derfor skal der udfyldes en formular for hvert kommende medlem.


Alle felter med stjernemarkering skal udfyldes.


Se Töltas dataprocedurer HER.

 
 
 
 
 
JA
NEJ
 
JA
NEJ
 
 
 


Kontingentet er pt. kr. 225 for voksne og kr. 125 for børn og unge under 18 år.


Ved indmeldelse betales et éngangsgebyr på kr. 25,00 pr. nyt medlem.


Kontingentet samt indmeldelsesgebyr overføres til klubbens konto i Sydbank


reg.nr. 6060 kontonr. 5793532


Husk at mærke betalingen med dit/jeres navn(e).


Har du spørgsmål vedr. indmeldelse, så kontakt:


kasserer@tolta.dk

Når vi har modtaget de nødvendige data og registreret din/jeres kontingentindbetaling, vil du/I modtage vort klubblad, som udkommer 4 gange om året, og så glæder vi os til at se dig/jer til klubbens arrangementer.


Da vort klubblad, vore nyhedsbreve og evt. andet i relation til vore arrangementer udsendes elektronisk, vil vi gerne bede dig/jer om at angive den emailadresse, vi skal benytte, når vi sender noget ud til medlemmerne. Har du ikke adgang til email og du i stedet ønsker at modtage disse ting pr. post, eller blive ringet op, hvis vi pludseligt får en god idé, så giv os besked om det i mailen i forbindelse med indmeldelsen.


Hvis du har lyst til at fortælle lidt om dig selv og din baggrund, er du velkommen til at sende en præsentation til vort klubblad. Det er naturligvis helt frivilligt. Hensigten er, at vi hurtigt kan lære hinanden at kende.