Tölta Nyt

Her kan du læse vores klubblade efterhånden, som de bliver lagt online, hvilket sker ca. når næste nummer er udsendt til medlemmerne. Der er planlagt 4 blade om året.


Klik dig ind på årstallet, vælg det blad, du vil læse og "Pop ud" og du har bladet i fuld format.


God læselyst.


Vore medlemmer opfordres til at indsende historier og billeder til både blad og hjemmeside.


Annoncer modtages på mail: toltanyt@gmail.com