Tölta Nyt

 

Tölta- Bornholms Islandshesteforening

- lokalklub under Dansk Islandshesteforening

Her kan du læse vores klubblade efterhånden, som de bliver lagt online, hvilket sker ca. når næste nummer er udsendt til medlemmerne. Der er planlagt 4 blade om året.

 

Klik dig ind på årstallet, vælg det blad, du vil læse og "Pop ud" og du har bladet i fuld format.

 

God læselyst.

 

Vore medlemmer opfordres til at indsende historier og billeder til både blad og hjemmeside.

 

Annoncer modtages på mail: toltanyt@gmail.com