Dataprocedurer for Tölta

 

Tölta- Bornholms Islandshesteforening

- lokalklub under Dansk Islandshesteforening

Dataprocedure for Tölta – Bornholms Islandshesteforening

 

Bornholm, d. 1/7-2018

 

I forbindelse med databeskyttelsesforordningen, der trådte i kraft pr. 25. maj 2018, ønsker vi hermed at synliggøre vores procedurer:

 

Et medlem bliver ved oprettelse registreret med:

•Fulde navn

•Adresse, postnummer og by

•Fødselsdato (IKKE personnummer)

•E-mailadresse (sættes kun i medlemslisten med skriftligt samtykke)

•Telefonnummer (sættes kun i medlemslisten med skriftligt samtykke)

•Titel (hvis man har en tillidspost eller andet i klubben)

 

Et medlem bliver slettet på følgende måder:

•Hvis man aktivt (skriftligt) udmelder sig, bliver man slettet straks

•Ved kontingentrestance pr. 1. februar (dog senest ved ordinær generalforsamling) betragtes man som udmeldt og alle oplysninger bliver straks slettet

 

Dansk Islandshesteforenings håndtering af personlysninger står beskrevet her:

– her indsættes link til DI’s hjemmeside, når de får lagt deres procedurer op