Juni 2020


Tölta- Bornholms Islandshesteforening

- lokalklub under Dansk Islandshesteforening


Velkommen til Töltas hjemmeside

Her vil du kunne følge lidt med i, hvad der sker i islandshesteverdenen på Bornholm mv.14. juni:

Banearbejdsdag - i stedet for den i maj aflyste. Vi mødes kl. 09.00.


28. juni:

Undervisning på Tölta-banen

Banen er lukket for anden ridning/træning i tidsrummet kl. 08.00 til ca. kl. 18.00


JUNI 2020