Januar 2019


Tölta- Bornholms Islandshesteforening

- lokalklub under Dansk Islandshesteforening


Velkommen til Töltas hjemmeside

Her vil du kunne følge lidt med i, hvad der sker i islandshesteverdenen på Bornholm mv.13. januar:

Lumumbatur fra Töltabanen.  AFLYST


29. januar:

Forslag til årets generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest i dag.


JANUAR  2019