August 2019


Tölta- Bornholms Islandshesteforening

- lokalklub under Dansk Islandshesteforening


Velkommen til Töltas hjemmeside

Her vil du kunne følge lidt med i, hvad der sker i islandshesteverdenen på Bornholm mv.
25. august:

Undervisning med Anna Stenbeck på Tölta-banen. Tilmelding og betaling senest den 25. juni 2019. Tovholder: Helle Morell. Banen er lukket for anden ridning/træning i tiden mellem kl. 10.00 og ca. kl. 17.30.


AUGUST  2019