Bestyrelsen


Tölta- Bornholms Islandshesteforening

- lokalklub under Dansk Islandshesteforening


Velkommen til Töltas hjemmeside

Her vil du kunne følge lidt med i, hvad der sker i islandshesteverdenen på Bornholm mv.


Formand:


Kurt Jensen


info@tolta.dk


tlf.: 23 28 02 91

Bestyrelsesmedlem:

Lene ReithsNæstformand:


Henriette H. JensenBestyrelsesmedlem:

Helle MorellKasserer & sekretær:


Vips Christensen


info@tolta.dk

Suppleanter:

1. Suppleant:

Eva Karlsen

2. Suppleant:

Mie Rasmussen