Oktober 2018

 

Tölta- Bornholms Islandshesteforening

- lokalklub under Dansk Islandshesteforening

6. oktober 2018:

ARBEJDSDAG på banen - vi starter kl. 09.00. Medbring gerne skovl, rive og/eller hakke.

Se i Tölta-Nyt nr. 3 (udsendt i sept. 2018)

 

7. oktober 2018:

MADPAKKETUR i Nordskoven, Rønne. Der rides kl. 10.30 fra grusvejen skråt overfor

Sandegård, Haslevej i Rønne. Tilmelding dagen før til Eva. Se mere i Tölta-Nyt nr. 3

(udsendt i sept. 2018)

 

 

21. oktober 2018:

UNDERVISNING med Anna Stenbeck. Vi prøver igen. Læs om dette tilbud i Tölta-Nyt nr. 3

(udsendt i sept. 2018)

 

OKTOBER 2018