November 2018

 

Tölta- Bornholms Islandshesteforening

- lokalklub under Dansk Islandshesteforening

 

4. november 2018:

Hubertustur. Der rides fra Töltabanen kl. 11.15. Se mere i Tölta-Nyt nr. 3 (udsendt i sept. 2018)

 

 

 

 

 

11. november 2018:

UNDERVISNING med Anna Stenbeck. Vi prøver igen. Læs om dette tilbud i Tölta-Nyt nr. 3 (udsendt i sept. 2018)

 

 

 

NOVEMBER 2018