Juni 2018

 

Tölta- Bornholms Islandshesteforening

- lokalklub under Dansk Islandshesteforening

 

JUNI 2018

 

9. - 10. juni 2018:

WEEKENDKURSUS: Der er planlagt undervisning med Anna G Worm, som har afsat denne weekend til os. Se nærmere i Tölta-Nyt nr. 1/2018 - AFLYST pga. for få tilmeldinger