December 2018

 

Tölta- Bornholms Islandshesteforening

- lokalklub under Dansk Islandshesteforening

2. december 2018:

GLÖGGTUR - rides fra banen kl. 10.00. Se mere i Tölta-Nyt nr. 3 (udsendt sept. 2018)

 

DECEMBER 2018