April 2019

 

Tölta- Bornholms Islandshesteforening

- lokalklub under Dansk Islandshesteforening

 

APRIL 2019

 

7. april:

Undervisning i ridehal med Anna Stenbeck. Tilmelding og betaling senest den 7. februar 2019. Tovholder: Helle Morell

Der er endnu et par ledige pladser.

 

13. april:

Der rides anemonetur fra Töltabanen kl. 11.00. Turleder er Kurt. Der vil i martsnummer af Tölta-Nyt blive oplyst nærmere.